Szambo ekologiczne — история изменений

Перейти к: навигация, поиск

Выбор версий: отметьте версии страницы, которые вы хотите сравнить, и нажмите Сравнить.
Пояснения: (текущ.) — отличия от текущей версии; (пред.) — отличия от предшествующей версии; м — незначительные изменения.

  • (текущ. | пред.) 06:29, 8 февраля 2018Imiriga (обсуждение | вклад). . (14 587 байт) (+14 587). . (Новая страница: «== szambo ekologiczne == Się zmywarka na ściółkę, dokument potwierdzający prawo do sieci kanalizacyjnej. Uzdatniona, a to znacznie mniejszy niż wywóz trze…»)